Naczepa/Truck Promocyjno - Eventowy

Trucki eventowe mogą służyc jako mobilne podia, powierzchnia do prezentacji, stoisko targowe, czy objazdowe biuro. Mogą być też niekonwenansowym narzędziem prezentacji, akcji promocyjnych, społecznych i edukacyjnych. 
Każdy truck może być indywidualnie dostosowany do potrzeb danej akcji, zarówno wystrojem wnętrz jak i zewnętrzną grafiką.

Promocyjne trucki wykorzystuje się głównie w wydarzeniach roadshow, akcjach prosprzedażowych, kampaniach reklamowych/wyborczych, akcjach związanych z promocją zdrowia, akcjach edukacyjnych, na festynach, festiwalach tematycznych  i imprezach targowych. Zaletą trucków jest ich mobilność, możliwość prezentacji produktu bez angażowania dodatkowej powierzchni i obsługi, oraz szansa przeprowadzenia akcji promocyjnych w kilku lokalizacjach jednego dnia. To wszystko pozwala znacząco obniżyć koszty przeznaczane na promocję przy użyciu tradycyjnych narzędzi. Oferujemy szeroką gamę modeli trucków eventowych, jak np. Amerykański autobus szkolny.